18 Jul 2016

Akta, Enakmen, & Ordinan.

Salam Bai’ah,
Sukalah saya nak berkongsi kepada pembaca sikit takrif dan
kefahaman secara umum berkenaan istilah undang-undang.

Istilah undang-undang seperti juga konsepnya istilah Fiqh yang terdapat di dalam pengajian syariah, iaitu ada maksud tertentu, ada huraian maksud yang tertentu, ada tafsiran yang mesti dirujuk secara tepat, dihafal dan difahami.
Apa itu Akta ?
Akta adalah  ungkapan asing yang dari perkataan
iaitu ‘act’ yang bermaksud akta.

Di Malaysia, akta bermaksud sebarang undang-undang yang digubal,
dipinda, dibahas dan diwartakan sebagai undang-undang yang diguna
pakai di Negara Malaysia yang dibuat oleh Dewan Rakyat [parlimen].

Apa itu Enakmen ?
Enakmen bermaksud sebarang undang-undang yang digubal,
dipinda dan dibahas didalam Dewan Undangan Negeri [DUN] pada  negeri-negeri semenanjung serta sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh masing-masing.

Apa itu Ordinan ?
Ordinan bermaksud sebarang undang-undang yang digubal,
dipinda, dan dibahas yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri [DUN] Sarawak,
serta Sabah pada sebelum kemerdekaan.

sekian,


شكرا جزيلا

No comments: